Vietnam Logistics Business Association

SHUTTLE CARGO SERVICES COMPANY LIMITED

SHUTTLE CARGO SERVICES COMPANY LIMITED

SHUTTLE CARGO SERVICES CO., LTD

Số 351/31 số Nơ Trang, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

No 351/31 No Trang long Str., Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

www.shuttlecargo.com.vn

84-028-54452260

1

Official member

Join VLA: 2012