Vietnam Logistics Business Association

SCHENKER LOGISTICS VIETNAM CO., Ltd

SCHENKER LOGISTICS VIETNAM CO., Ltd

SCHENKER LOGISTICS VIETNAM CO., Ltd

Tower A, 14th Floor, No 285 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12, District 10, HCMC

T?NG 14-THÁP A, 285 CÁCH M?NG THÁNG TÁM, PH??NG 12, QU?N 10, TP.HCM

https://www.dbschenker.com/vn-en

028-6297 1862

1

Official member

Join VLA: 2020