Vietnam Logistics Business Association

SAIGONSHIP DA NANG JOINT STOCK COMPANY

SAIGONSHIP DA NANG JOINT STOCK COMPANY

SAIGONSHIP DA NANG JSC

Lô B 1-6, Khu Công nghiệp Sản phẩm Dịch vụ Thổ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Lot B 1- 6, Tho Quang Sea Products Services Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Danang city

www.saigonshipdanang.com

84-0511-3943349

1

Official member

Join VLA: 2015