Vietnam Logistics Business Association

QUYNHON PORT LOGISTICS SERVICE COMPANY LIMITED

QUYNHON PORT LOGISTICS SERVICE COMPANY LIMITED

QUYNHON PORT LOGISTICS SERVICE COMPANY LIMITED

02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

https://www.quynhonport.vn

0932-454568

1

Official member

Join VLA: 2022