Vietnam Logistics Business Association

PORTSERCO LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

PORTSERCO LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

PORTSERCO LOGISTICS JSC

Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

No 59 Ba Dinh Str., Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City

www.portserco.com

84-0511-3894717

1

Official member

Join VLA: 2017