Vietnam Logistics Business Association

PIGEON LOGISTICS COMPANY LIMITED

PIGEON LOGISTICS COMPANY LIMITED

PIGEON LOGISTICS CO., LTD

Số 3 Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

No 3 Nguyen Xuan Khoat Str., An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City

pigeonlog.vn

84-0511-3831267

1

Official member

Join VLA: 2015