Vietnam Logistics Business Association

PHUOC SON & PERTNERS COMPANY LIMITED

PHUOC SON & PERTNERS COMPANY LIMITED

PHUOC SON & PERTNERS CO., LTD

Số 2, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

No. 2 Street, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau City

www.pspgroup.vn

84-0254-3627870

1

Official member

Join VLA: 2017