Vietnam Logistics Business Association

PHU BAI LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

PHU BAI LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

0912-633 818

1

Official member

Join VLA: 2023

PHU BAI LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY