Vietnam Logistics Business Association

PAM CARGO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

PAM CARGO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

PAM CO., LTD

Phòng 402-403, Tầng 4, Toà nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Room 402-403, 4th Floor, Citilight Building, No. 45 Vo Thi Sau Str., Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

https://www.pamcargo.com/

84-028-38200986

1

Official member

Join VLA: 2015