Vietnam Logistics Business Association

ONEX CO., LTD

ONEX CO., LTD

ONEX CO., LTD

M5-41, 104 Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.onexlogistics.com

0909 037 044

1

Official member

Join VLA: 2017