Vietnam Logistics Business Association

NORTHERN FREIGHT COMPANY

NORTHERN FREIGHT COMPANY

NORTHFREIGHT

Số 25 Điện Biên Phủ, Phường Năm To, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

No 25 Dien Bien Phu Str., May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

www.vosa.com.vn

84-0225-3551501

1

Official member