Vietnam Logistics Business Association

NINH PHUC COMPANY LIMITED

NINH PHUC COMPANY LIMITED

NPC CO., LTD

H2E, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

H2E, Quarter 4, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

www.ninhphuc.com.vn

84-0251-8823345

1

Official member

Join VLA: 2015