Vietnam Logistics Business Association

MIEN SON TRANSPORT COMPANY LIMITED

MIEN SON TRANSPORT COMPANY LIMITED

MISON TRANS

200 Quốc lộ 13 (cũ), khu phố 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

misontrans.com

028-62941726

1

Official member

Join VLA: 2019