Vietnam Logistics Business Association

MARINE SUPPLY AND ENGINEERING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

MARINE SUPPLY AND ENGINEERING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

MASERCO JSC

8A Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

8A Van My Str., Van My Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

www.maserco.com.vn

84-02253-766561

1

Official member

Join VLA: 2016