Vietnam Logistics Business Association

MAN FAI VIETNAM LOGISITCS COMPANY LIMITED

MAN FAI VIETNAM LOGISITCS COMPANY LIMITED

MAN FAI VIETNAM LOGISTICS CO., LTD

Lầu 3, B8, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 79/1 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài Chính Quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM, Việt Nam

3th Floor, B8, 79/1, Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

http://www.man-fai.com.hk

028-541 38803

1

Official member

Join VLA: 2020