Vietnam Logistics Business Association

LONG BINH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

LONG BINH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

LONG BINH LOGISTICS JSC

G243, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

G243, Quarter 7, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

www.longbinhlogistics.com

84-0251-6501795

1

Official member

Join VLA: 2014