Vietnam Logistics Business Association

KUNNA INTERNATIONAL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

KUNNA INTERNATIONAL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

KUNNA INT'L LOGISTICS JSC

Số 508 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

No 508 Le Thanh Tong Str., Van My Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

www.kunna.com.vn

84-0225-3750486

1

Official member

Join VLA: 2015