Vietnam Logistics Business Association

KBP INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

KBP INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

KBP INTERNATIONAL JSC

P204, tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tống, P. Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

979531682

1

Official member

Join VLA: 2023