Vietnam Logistics Business Association

KAIHOM LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED

KAIHOM LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED

KAIHOM LOGISTICS VN CO., LTD

Phòng 19-3 tòa nhà Flemington Tower, số 182, đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

http://www.kaihom.com

028-39620303

1

Official member

Join VLA: 2019