Vietnam Logistics Business Association

ICD BIEN HOA-T?N NGHIA LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

ICD BIEN HOA-T?N NGHIA LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

ICD BIENHOA JSC

Km1 + 900 Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Km1+900 Highway 51, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

icdbienhoa.com

84-0251-3831576

1

Official member

Join VLA: 2016