Vietnam Logistics Business Association

HOA BINH INTERNATIONAL LAW FIRM – HO CHI MINH BRANCH

HOA BINH INTERNATIONAL LAW FIRM – HO CHI MINH BRANCH

HVP LAWYER FIRM

Tầng 1, Số 59, Đường số 19, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

1st Floor, No. 59, No. 19 Street, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City

hvplawyer.com

84-028-62960369

Associate Member

Join VLA: 2017