Vietnam Logistics Business Association

GRAND OCEAN VIET LAO LOGISTICS COMPANY LIMITED

GRAND OCEAN VIET LAO LOGISTICS COMPANY LIMITED

GRAND OCEAN VIET LAO LOGISTICS CO., LTD

Phòng 439, Tầng 4, Tòa nhà Thành Đạt 1, 3 Lê Thánh Tông, Phường Năm To, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Room 439, 4th Floor, Thanh Dat 1 Building, 3 Le Thanh Tong Str., May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

grandoceangroup.com

84-0225-3565068

1

Official member

Join VLA: 2017