Vietnam Logistics Business Association

GLOBAL LOGISTICS AND TRANSPORT LIMITED COMPANY

GLOBAL LOGISTICS AND TRANSPORT LIMITED COMPANY

GLOTRANS

Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

www.glotransvn.com.vn

0903-218 280

1

Official member

Join VLA: 2010