Vietnam Logistics Business Association

GLOBAL INLOTRANS CORP

GLOBAL INLOTRANS CORP

GLOBAL INLOTRANS CORP

Phòng 1702 - CT1, Tòa nhà Fodacon, 14 Trần Phú. Quận Hà Đông, Hà Nội

Room No.1702 - CT1, Fodacon building, 14 Tran Phu Str. Ha Dong District, Hanoi

www.inlotrans.com.vn

84-024-62621357

1

Official member

Join VLA: 2016