Vietnam Logistics Business Association

GEODIS VIETNAM COMPANY LIMITED

GEODIS VIETNAM COMPANY LIMITED

GEODIS CO., LTD

Tầng 09, Tòa nhà Bluesky Office, Số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.geodis.com

84-028-38487630

1

Official member

Join VLA: 2015