Vietnam Logistics Business Association

FM GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM GLOBAL LOGISTICS CO., LTD

Số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh

No 45 Vo Thi Sau Str., Da Kao Ward, Ward 1, Ho Chi Minh City

www.fmgloballogistics.com

84-028-38238628

Associate Member

Join VLA: 2015