Vietnam Logistics Business Association

EXGO TECHNOLOGIES CORPORATION

EXGO TECHNOLOGIES CORPORATION

EXGO

Số 18 đường 30B, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

No 18 Street 30B, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City

84-028-54023178

1

Official member

EXGO TECHNOLOGIES CORPORATION