Vietnam Logistics Business Association

ECL SHIPPING (VIETNAM) CORPORATION

ECL SHIPPING (VIETNAM) CORPORATION

ECL SHIPPING (VIETNAM) CORPORATION

Tầng lửng, Toà nhà Viconship Sài Gòn, Số 06,08 Đoàn Văn Bơ, phường 09, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

www.ecl.co.jp

028.3943.5215

1

Official member

Join VLA: 2019