Vietnam Logistics Business Association

DUYEN HAI MULTIMODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

DUYEN HAI MULTIMODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

TASA DUYEN HAI JSC

Số 189 Dương Di Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

No 189 Duong Di Dinh Vu Str., Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City

www.tasaduyenhai.com

84-0225-3978895

1

Official member

Join VLA: 2017