Vietnam Logistics Business Association

DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

DONG NAI PORT

1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1B-D3, Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

www.dongnai-port.com

84-0251-3832225

1

Official member

Join VLA: 2015