Vietnam Logistics Business Association

DA NANG PORT LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

DA NANG PORT LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

DA NANG PORT LOGISTICS JSC

Tuyến Kiều, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Yet Kieu Str., Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

www.danalog.com.vn

84-0236-3667668

1

Official member

Join VLA: 2017