Vietnam Logistics Business Association

CONNEXION VIETNAM COMPANY LIMITED

CONNEXION VIETNAM COMPANY LIMITED

CONNEXION VIETNAM

Lầu 6, Tòa nhà The Galleria Metro, 59 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.dibee.vn/?lang=vi

0981-916 906

3

Associate Member

Join VLA: 2022