Vietnam Logistics Business Association

CARGO RUSH INTERNATIONAL CO., LTD

CARGO RUSH INTERNATIONAL CO., LTD

CARGO RUSH INTERNATIONAL CO., LTD

Phòng 2, Lầu 2, Số 10 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Room 2, 2nd Floor, No. 10 Thai Thinh Str., Dong Da District, Ha Noi

www.cargorush.com

84-024-62512420

Associate Member

Join VLA: 2018