Vietnam Logistics Business Association

BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT JSC

BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT JSC

BW INDUSTRIAL

Tầng 17 Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

www.bwidjsc.com

0274 7300 472

1

Official member

Join VLA: 2019