Vietnam Logistics Business Association

BAC KY INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY

BAC KY INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY

BAC KY INVESTMENT JSC

Tầng 14, Tòa nhà VINACONEX 9, Đường Phạm Hùng, Huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội

14th Floor, VINACONEX 9 Building, Pham Hung Str., Nam Tu Liem District, Ha Noi

www.bkinvest.com.vn

84-024-39333414

1

Official member

Join VLA: 2012