Vietnam Logistics Business Association

ASIATRANS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

ASIATRANS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

ASIATRANS VIETNAM JSC

Tầng 2, Số 421 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

2nd Floor, No. 421 Tran Hung Dao Str., An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City

www.asiatrans.com.vn

84-0236-3888009

1

Official member