Vietnam Logistics Business Association

ASEAN LINES INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

ASEAN LINES INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

ASEAN LINES INTERNATIONAL CO., LTD

Tòa nhà Fosco, 02-06 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Fosco Building, 02-06 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.aseanlines.com

84-028-35210488

1

Official member

Join VLA: 2014