Vietnam Logistics Business Association

ASAP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ASAP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

ASAP INTERNATIONAL CO., LTD

Phòng 501-502, Tầng 5, Tòa nhà Văn Hóa, Số 51 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Room 501-502, 5th Floor, Van Hoa Building, No. 51 Kim Ma Str., Ba Dinh District, Ha Noi

www.asapfreight.vn

84-024-39387228; 7205

Associate Member

Join VLA: 2014