Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Covid 19 – Tuyên Bố Bất Khả Kháng !!!

Covid 19 – Tuyên Bố Bất Khả Kháng !!!

THÔNG BÁO GỬI: Quý hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA),

Trong thời gian qua, một số Hội Viên có quan tâm và đề nghị Hiệp hội tư vấn liên quan đến sự kiện Bất khả kháng. Để phục vụ kịp thời Hội Viên VLA về vấn đề này khi gặp phải trong kinh doanh hàng ngày do đại dịch Covid-19 gây ra, Hội viên VLA quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với VP VLA qua email: thobui@vla.com.vn hoặc vla-hcm1@vla.com.vn để được hỗ trợ chi tiết. 

Trân trọng cảm ơn,

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics