Chương trình Khảo sát dịch vụ Đại lý làm thủ tục hải quan

Chia sẻ bạn bè

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Ban Cải cách và hiện đại hóa Hải quan kết hợp với Ban Hải quan và tạo thuận lợi thương mại của VLA tổ chức Chương trình Khảo sát dịch vụ Đại lý làm thủ tục hải quan. 

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Ban Cải cách và hiện đại hóa Hải quan kết hợp với Ban Hải quan và tạo thuận lợi thương mại của VLA tổ chức Chương trình Khảo sát dịch vụ Đại lý làm thủ tục hải quan. VLA rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp từ các Hội viên là đại lý làm thủ tục hải quan nhằm nắm bắt, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan và các điều kiện hỗ trợ, đảm bảo để đại lý làm thủ tục hải quan hoạt động hiệu quả.

Hội viên trả lời trực tiếp trên mạng theo đường dẫn: Click vào đây

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Hội viên.

Top