HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
   THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2016 VÀ NHÂN SỰ CÁC BAN CHUYÊN MÔN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM (VLA)

 

        Số  120 /VLA/TB                                                                                       Thành phố Hồ chí Minh, ngày 1tháng 3 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2016 VÀ NHÂN SỰ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM (VLA)

 

 

 -Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ VII VLA (2015-2020)  28-11-2015      

                -Căn cứ Nghị quyết  Ban Chấp hành VLA NK VII  lần I ngày 18/12/ 2015

                -Căn cứ đăng ký kế hoạch hành động  và giới thiệu nhân sự của các Ban Chuyên môn năm 2016

 

            Dưới đây là chương trình hành động  năm 2016 và nhân sự các Ban chuyên môn  VLA :

A-      CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2016 của VLA:

 

STT

Nội dung chương trình

Hình thức

Số lượng

Thời gian-

Địa điểm

Chịu trách nhiệm chính

Phối hợp

Kinh phí

(VNĐ)/

Nguồn

Ghi chú

1

Truyền thông vai trò VLA , hình ảnh LSP với cộng đồng/chủ hàng-Truyền thông về hội nhập (AEC,TPP..)-Phổ biến ĐKC,CPC của VLA- Phổ biến Luật hàng hải 2015, chính sách HQ và TLTM.. Triển khai Đ.Á Kế hoạch hành động  NLP của VLA-Góp ý kiến sửa đổi NĐ

140/CP…

Hội thảo/

Mạn đàm

3

HCM (1HT) HN HP  (1WS/HT*) ĐN (1 MĐ*)

 

Trong quý 1 và 2/2016

Ban

TTĐTKNHV+VPHH

Ban Logistics, Vận tải, Hải quan TLTM, QHCSĐN, VLI,VLR

250  triệu:

VLA 100 triệu, tài trợ  150

-Thời gian, địa điểm, chủ đề cụ thể thông báo sau

-Có thể kết hợp Hội thảo của các ban khác

2

Triển khai Báo cáo/ Đề án Kế hoạch Hành động Nâng cao năng lực Logistics của VLA

Đề án

1

Cả nước, trước tháng 10/2016

VPHH +Ban Triển khai Đề án VLA -NLP

VLI, Ban Logistics,

Vận tải,

TTĐTKNHV+các

Trường ,Viện, DN.

 350triệu

Tài trợ

Dư kiến có từ 2-4 Workshop/mạn đàm   tại 2 khu vực HCM, HN

3

Đề án sửa đổi NĐ 140/2007/CP –(các điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm LSP..)

Đề án

1

Trước tháng 5 /2016

VPHH +Nhóm công tác Đề án 140

Ban QHCSĐN, Ban Logistics, Ban Vận tải,Ban  HQTLTM,

Ban TTĐTKNHV

 

  40 triệu

  VLA

Dư kiến có 2 buổi mạn đàm cả nước (có thể kết hợp)

4

Gặp gỡ họp mặt các Ủy viên BCH và các Ban chuyên  môn định kỳ tháng  (online) : thông tin tình hình mới /giải quyết thúc đầy công việc

 

Coffee-Talk

10

Tại HCM

Ban chấp hành

VPHH,VLI,

VLR và Trưởng các Ban chuyên môn

Các UVBCH luân phiên chi trả

Thời gian, địa điểm cụ thể thông báo trước

5

 Phát triển và nâng cao năng lực dịch vụ logistics (tích hợp/3PL, đa dạng dịch vụ, đầu tư ICT..) –Vận động kết nối  Chủ hàng/

Hiệp hội ngành hàng  thuê ngoài logistics

Hội thảo

/mạn đàm

3

HCM (1 HT*), HN HP (1 HT*) ĐN (1 WS/ MĐ*)

Trong Quý 2-3/16

Ban Logistics

 

VPHH, Ban Vận tải,HQTLTM+ Ban TTKNHV

các tổ chức quốctế (nếu cần),

250 triệu

VLA 80 triệu,Tài trợ 170 triệu

Thời gian, địa điểm, tiêu đề  cụ thể thông báo sau

(*Có thể kết hợp)

6

Vận tải đa phương thức, VT qua biên giới CBT, e-AWB, phí  local charges tham chiếu VLA cho NVOCCs,  giới thiệu giải pháp thị trường trọng điểm TPP (Mỹ), tìm kiếm đối tác chiến lược..vận động mua bảo hiểm

trách nhiệm

 

Workshop

/mạn đàm

7

HCM (4 WS/MĐ) HN HP (2WS/MĐ*)

,ĐN-QNh (1*)

Ban Vận tải

VPHH, B. Logistics

,mời các hiệp hội bạn (CAMFFA..) tổ chức quốc tê (JICA, WB..)

400 triệu

VLA  100 triệu,Tài trợ 300 triệu

Thời gian, địa điểm cụ thể thông báo sau

(*Có thể kết hợp)

7

Thực trạng đại lý hải quan và giải pháp- Phổ biến VBQPPL hải quan-NSW và ASEAN SW, chính sách  TLTM trong AEC,

TPP..

Hội thảo

/mạn đàm

3

HCM (1 HT) HNHP (1 HT) ĐN (1* WS/

MĐ) Quý 2 và 3 2016

Ban HQ TLTM

VPHH,VLR,

VLI mời chuyên gia TCHQ, các tổ chức quốc tế (USAID,..)

200 triệu

VLA 50triệu, Tài trợ 150 triệu

Thời gian, địa điểm cụ thể thông báo sau

(*Có thể kết hợp)

8

Diễn đàn  Phát triển dịch vụ Logistics Khu vực  Miền Trung (Đà nẵng và Quy Nhơn)

   Hội thảo/Diễn đàn

1

Đà nẵng

 Quí 3/2016

VLR

VPHH, VLI,

Ban TTĐTKNHV,TTXTĐT Đà nẵng, các diễn gia trong và ngoài nước..

 150 triệu

Tài trợ

Thời gian địa điểm thông báo sau

9

-Kết nối  cơ quan quản lý: BCT(Cục XNK) Bộ GTVT (Vụ HTQT,VT, Cục HH..) TCHQ, các CHQ /Ban KT Quốc hội, các hiệp hội bạn (VATA,VPA. VNSC.. /tổ chức quốc tế(USAID,WB,JICA..)  định kỳ găp mặt , giao lưu thúc đẩy công tác .

-Phối hợp tổ chức hội thảo phổ biến chính sách pháp luật (xem 1)

Ký kết hợp tác/MOU

 

 

 

 

 

 

Workshop

10

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại HCM và HNHP

Ban QHCSĐN+

VPHH

 

 

 

 

 

 

 

 

VPHH,các Ban khác

VLA

 

 

 

 

 

 

 

60 triệu VLA

 

 

 

 

 

 

 

 

*kết hợp các hội thảo khác nếu được

10

Xây dựng quy tắc ứng xử chuyên nghiệp (CPC) cho LSP Việt nam

Báo cáo

1

Trước tháng 7/2016

VPHH

(BCH thẩm định)

Giao nhóm công tác (VLI..)

 30 triệu

VLA

 

11

Bình chọn TOP 25 Doanh nghiệp Logistics 2016 trong hội viên VLA

Khảo sát/Báo cáo

1

Hoàn thành trong tháng 9/2016

VP HH

Giao cho VLR, VLI

BCH thẩm định

 30 triệu

VLA

 

12

Đề án Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề cho ngành dịch vụ logistics

 

 

 

 

Đề án

2

 

 

 

 

 

HCM (1 MĐ),HN HP (1 MĐ) ,ĐN (1MĐ)

 VLI

 

 

 

 

 

VPHH, B.Logistics,

Ban vận Tải, QHCSĐN phối hợp Tổng cục Dạy nghế,

VCCI+các tổ

chức quốc tê,

khu vựcAPEC,

AFFA.)

60 triệu

VLA

 

 

 

 

*Dự kiến có từ 2-3 WS/mạn đàm (có thể kết hợp)

13

-Chương trình đào tạo các khóa  nâng cao năng lực  hội nhập:

+AFFA Certificate Level 1 (5 M, 90 giờ)

+ AFFA level 2 (5 M, 90 giờ)

+VLA  3PL Basic (3 Modules, 54 giờ) +Air Cargo Basic (40 giờ)

+Các khóa  học chuyên đề/bồi dưỡng ngắn ngày

 

Đào tạo

14

 

3

 

2

3

2

4

 

 

HCM,HN,ĐN

 

HCM và HN

HCM,HN,ĐN

HCM,HN

HCM,HN,HP,ĐN

 

Ban TTĐTKNHV, VPHH

 VLI

VLI thu phí

 

 

 

 

 

 

Tài trợ

-  AFFA ,VLA  cấp chứng nhận tùy chương trình

-Lịch cụ thể thông báo sau

 

 

 

Phối hợp các tổ chức quốc tế

14

Tham gia công tác xã hội – Tổ chức giải Bóng bàn/Tennis/Golf.. hàng năm Hội thi Tiếng hát Logistics  (hai năm /lần)

Phong trào/Hội thi

(**)

Công tác xã hội trong các dịp lễ Tết (3-4 đợt/năm

tại HCM,HN)

VPHH+Ban TTĐTKNHV

 hợp tác Cty CP Cảng sài gòn)

300 triệu

VLA 50 triệu

Tài trợ 250 triệu

(**) Tùy điều kiện có thể tổ chức từng khu vực, ít nhất 1 giải trong năm.

Riêng tiếng hát Logistics cho 2 miền

 

 

Tổng cộng

 

 

20 trong đó 6 Hội thảo, và 14 Work

Shop/ mạn đàm 

 

 

 

2.120

triệu,

VLA 600 triệu ,tài trợ 1520  triệu

 

 

 

Ghi chú:

a/Các chữ viết tắt : TTĐTKNHV( Ban Truyền thông –Đào tạo-Kết nối Hội viên ) , QHCSĐN ( Ban Quan hệ chính sách-Đối ngoại , HQTLTM ( Hải quan-Thuận lợi Thương mại), VPHH (Văn phòng Hiệp hội) , VLR (Tạp chí Vietnam Logistics Review),VLI (Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics Việt nam), Điều kiện Kinh doanh chuẩn (ĐKC), Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp (CPC),WS (Workshop)

b/Hội thảo: hội nghị với số lượng trên 100 người, quy mô  cả nước; Workshop: họp chuyên đề khoảng 50-80 người, Mạn đàm : họp chuyên đế quy mô 30-40 người

c/Tùy điều kiện tổ chức, kinh phí, thời điểm  các chương trình của các Ban ghi trên có thể phối hợp tổ chức  nhưng vẫn đảm bảo  nội dung chương trình các Ban

                               B-NHÂN SỰ CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA VLA:

 

STT

 

Họ Tên

Ban

Chuyên môn

 

 

Chức vụ

 

Điện thoại

 

E-mail

 

Ghi chú

1  

Đỗ Xuân Quang

TTĐTKNHV

Trưởng ban

0913585597 

quangdx@vietjetaircargo.com

Phó Chủ Tịch  VLA

2

Nguyễn Hùng

 

Phó Ban Thường trực

0903804374

nguyenhung@vla.com.vn

Phó TTK, VPHH

3

Nguyễn Thanh Bình

 

Ủy viên

0903812600

Binhnt@gemadept.com.vn

Trưởng B.Logistics VLA

4

Võ thị Phương Lan

 

Phó Ban PT KN HV

0903604838

mdirector@asl-corp.com

Ủy viên BCH

5

Trần Chí Dũng

 

Phó ban/Trưởng TB ĐT

0909993749

alex.tran@logisticshub.vn

Phó Viện trưởng VLI

6

Lê Văn Hỷ

 

Phó ban/Trưởng TB TT 

0903912560

hylv@vlr.vn

Tổng  Biên Tập VLR

7

Đỗ Đình Dũng

 

Thành viên TB TT

0915701000

 

Báo Công Thương

8

Võ thị Mỹ Duyên

 

Thành viên TB TT

0942020838

myduyen@vlr.vn

Tạp chí VLR

9

Quỳnh Giao

 

Thành viên TB TT

0913774574

qgiao@vietnamshippinggazette.com

Tạp chí VN Shipping Gazette

10

Phạm Thị Thúy Vân

 

Trưởng Tiểu Ban KNHV

0989001880

vanptt@saigonnewport.com

TCTY TC  Sài gòn SNP

11

Nguyễn Quang Thạnh

 

Thành viên TB  ĐT

0903719666

 

Cty Hoàng hà Logistics

12

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

Thành viên TB ĐT

 

 

Cty Minh Nhật Logistics

13

Lê Hoàng Oanh

 

Thành viên TB ĐT/KNHV M. Bắc

0913632299

ceo@avinalogistics.com

Cty AVINA Logistics

14

Lê Thị Nguyệt Thủy

 

Thành viên TB KNHV

0908981160

susan@seahorse-shipping.com

CTY SEAHORSE

15

Nguyễn Hoàng Linh

 

Thành viên TBKNHV

0914949349

linhnt@INTERLOGISTICS.COM.VN

CTY INTERLOG

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng Vũ Thành

HQ-TLTM

Trưởng Ban

0908616885

thanh.dang@sotrans.com.vn

Phó CT VLA

2

Nguyễn Xuân Giang

 

Ủy viên

0903419168

giangnx@vnthp.com.vn

UV BCH VLA

3

Nguyễn Năng Toàn

 

Phó Ban

0913646849

toannn@saigonnewport.com.vn

Ủy Viên BCH

4

Võ Thị Phương Lan

 

Ủy viên

0903604838

mdirector@asl-corp.com

Ủy viên BCH

5

Ngô  Ngọc Khánh

 

Thành viên

0903708805

khanhnn@interlogistics.com.vn

Cty Interlog.

6

Trần Văn Thịnh

 

Thành viên

0903707093

tranvanthinh@sotrans.com.vn

Cty CP KV MN SOTRANS

7 

Trần Thoang

 

Thành viên

0913417777

thoangcustoms@gmail.com

Trường Hải quan Việt nam

8

Nguyễn Tài Tai

 

Thành viên

0918031613

taint@saigonnewport.com.vn

TCTY SNP

9

Bùi Thạnh Bình

 

Thành viên

 

 

Cty T&M Hải phòng

10

Phạm Văn Bình

 

Thành viên

0982424290

Bill.pham@ciffvn.com

Cty CIFF

11

Trịnh Xuân Trường

 

Thành viên

0912606980

truongtx@interlogistics.com.vn

CN Cty Interlog Hà nội

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

LOGISTICS

Trưởng ban

0903812600

Binhnt@gemadept.com.vn

Ủy Viên BCH

2

 Nguyễn năng Toàn

 

Ủy viên

0913646849

toannn@saigonnewport.com.vn

Ủy Viên BCH

3

Mai Văn Quang

 

Ủy Viên

0914063123

vietnam@asiatrans.biz

Ủy Viên BCH

4

Nguyễn Duy Minh

 

Phó ban

0933596430

minhnd@interlogistics.com.vn

Tổng Thư ký VLA

5

Đỗ Huy Bình

 

Thành viên 

0917429999

kurtbinh@gosmartlog.com

Smartlogs Company

6

Trân Duy Khiêm

 

 

0915461881

khiemtd@gemadept.com.vn

Cty  Gemadept Logistics

7

Phan Thông

 

Thành viên

0903405815

bod@transaz.vn

Cty TRANSAZ

8

Nguyễn Trần Hiếu

 

Thành viên

0989137696

hieu.nguyen@bklogistics.com.vn

Cty CP Đầu tư Bắc kỳ

9

Ngô Quang Mỹ

 

Thành viên

0905135795

ngoquangmy@due.edu.vn

Trường ĐH KT Đà nẵng

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Duy Hiệp

QHCS-ĐN

Trưởng ban

0903903799

hiepld@transimexsaigon.com

Chủ Tịch VLA

2

Nguyễn  Xuân Giang

 

Ủy viên

0903419168

giangnx@vnthp.com.vn

UV BCH VLA

3

Nguyễn Tương

 

Trưởng TB QHCS ĐN

0948009754

nguyentuong@vla.com.vn

Phó TTK,Trưởng VPĐD Ph. Bắc

4

Trần Chí Dũng

 

Thành viên TB QHCSĐN

0909993749

alex.tran@logisticshub.vn

Phó VT VLI

5

Đào Trọng khoa

 

Ủy viên

09 3903490

ceo@tmforwarding.com

UV BCH VLA

6

Đỗ Tuấn Cường

 

Thành viên

TB QHCSĐN

0903690088

dtcuong@itagroup-vn.com

ỦV Ban Kiểm tra VLA

7

Trần Thị Xuân Hoàng

 

Thành viên TB QHCSĐN

0933123676

jenny@vlm.com.vn

Cty Truyền thông Logistics VLM

8

Trịnh thị Hương Lan

 

Thành viên TB QHCSĐN

0988086186

hlan@ncn.vn

ỦV  Ban Kiểm tra VLA

8

Vũ Nhật Thăng

 

Trưởng TB TVPL

 

vonhat.thang@yahoo.com

Luật gia,

9

Vũ Xuân Phong

 

Thành viênTB TVPL

0903773580

vxp905@vla.com.vn

Phó TTK/Chánh VP VLA

10

Ngô khắc Lễ

 

Thành viên TB TVPL

0977744868

ngokhacle@gmail.com

Luật gia, Cty Vietfracht

 

 

 

 

 

 

 

1

Đào Trọng khoa

Vận tải

Trưởng ban

09 3903490

ceo@tmforwarding.com

Ủy viên BCH VLA

2

Trần Bình Phú

 

Phó ban PT M Bắc

0913585597

tbphu@vietfracht.com.vn

Phó CT VLA

3

Đỗ Xuân Quang

 

Trưởng TB H.không

0913585597

quangdx@vietjetaircargo.com

Phó CT VLA

4

Mai Văn Quang

 

Phó ban, PT M Trung

0914063123

vietnam@asiatrans.biz

Ủy Viên BCH

5

Nguyễn Anh Sơn

 

Trưởng TB Consol

0913927779

sonna@ecuhcm.ecu,ine.net

Cty Eculine Vietnam

6

Tôn Thất Hưng

 

Trương  TB CBT

0913803796

Hung,tt@transimexsaigon.com

Cty CP Transimex

7

Nguyễn Đôn Lễ

 

Thành viên TB CBT

0937958689

Le.Nguyen@kart-asia.com

Cty KART Vietnam

8

Vũ Thị Dung

 

Thành viên BVT Miền Bắc

0983826882

dungvu@sotranshanoi.com.vn

CN SOTRANS Hanoi

9

Nguyễn Thị Khánh Dung

 

Thành viên TB HK M Bắc

0913309706

dungntk@vector-aviation.com.vn

Cty Vector Aviation Hà nội

10

Tống Ngọc Phi

 

Thành viên BVT M Bắc

0912308181

murphy,phi@dtklogistics.net

Cty DTK Logistics HPG

 

 

Ghi chú: Các Trưởng Ban phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban cũng như cơ chế làm việc, báo cáo, định kỳ họp v.v…

 

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký,

                                                                                                                                                                                                         

 

               

 

 

Nơi gửi:

- Các Ủy viên BCH VLA/Trưởng Ban chuyên môn

-VPHH, các VPĐD M.Bắc, Đà nẵng,VLR,VLI

-Thông tin Website VLA,

-Lưu VT VPHH      

 


[Trở về]
  
:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: