HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
Về việc VLA đề nghị Bộ Công Thương xem xét lại việc cắt giảm Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

Ngày 25/9/2017, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam ( VLA) gửi công văn cho Bộ Công thương góp ý về việc cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh ngành dịch vụ logistics. Việc góp ý này vẫn được VLA thường xuyên duy trì thực hiện đối với các vấn đề liên quan đến ngành dịch vụ logistics  thể hiện chức năng phản biện xã hội của Hiệp hội.   

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương (23/9/2017), ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018. Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, trong đó có 5 điều kiện kinh doanh ngành dịch vụ logistics quy định trong Nghị định 140/2007/NĐ-CP, ngày 5/9/2007.

         Năm điều kiện kinh doanh “dự kiến bãi bỏ tại Nghị định thay thế Nghị định 140/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistic” bao gồm:  

I. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lo-gi-stic chủ yếu

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

II. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lo-gi-stic liên quan đến vận tải

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lo-gi-stic liên quan khác

1.      Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

1)      Về  đề nghị bãi bỏ điều kiên: ". Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu." là có ý nghĩa thực tiễn vì nó phù hợp với xu thế chung của việc phát triển logistics hiện nay là "tăng cường thuê ngoài", hiện ở nước ta mới đạt khoảng 35%- 40% và QĐ 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2107 của Thủ tướng Chính phủ đặt muc tiêu tăng lên 50-60%. Tăng cường việc thuê ngoài là một trong những biện pháp để phát triển ngành dịch vụ logistics của nước ta. Hơn nữa, bỏ điều kiện này, sẽ giảm gánh nặng về đầu tư cho các công ty kinh doanh dịch vụ logistics nước ta khi phần lớn là công ty vừa vả nhỏ, năng lực tài chính khó khăn.

2)      Về việc đề nghị cắt giảm Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lo-gi-stics liên quan đến vận tải: “Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam”.  Ngày 25/9/2017, Hiệp hội đã có công văn gửi Bộ Công thương. Thay mặt các doanh nghiệp hội viên kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam, Hiệp hội hoan nghênh việc cải tiến thủ tục hành chính mạnh mẽ này của Bộ Công thương nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics nói riêng trong việc giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh như yêu cầu nêu trong Quyết định 200/QĐ-TTg, ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

         Đồng thời, Hiệp hội đã đề nghị Bộ Công thương cần cân nhắc tính toán kỹ việc loại bỏ Điều 6, Khoản 2 và Điều 7, Khoản 1 trong Nghị định 140/2007/NĐ-CP vì việc hủy bỏ này liên quan tới Điều 235, Khoản 2 (“Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải”) và Điều 238, Khoản 2 (“Chính phủ quy định chi tiết giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phù hợp với các quy định của pháp luật và tập quán quốc tế”) trong Luật Thương mại 2005. Nói một cách khác việc hủy bỏ tinh thần và lời văn Điều 6, Khoản 2 và Điều 7, Khoản 1 của Nghị định 140/2007/NĐ-CP cũng như thể là hủy bỏ Điều 235, Khoản 2 và Điều 238, Khoản 2 Luật Thương mại 2005, việc hủy bỏ quy định này của Luật Thương mại phải do thẩm quyền của Quốc hội quyết định .

 

      Ngoài ra cần lưu ý thêm điều quan trọng hơn là việc hủy bỏ các quy định trên cũng đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam (Logistics Service Providers) sẽ không được hưởng các giới hạn trách nhiệm (maximum liability) theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam (666,67 SDR/kiện hoặc 2 SDR/kg) hay các giới hạn trách nhiệm trong Luật Hàng không Việt Nam (20 USD/kg), Luật đường bộ Việt Nam, Luật đường sắt Việt Nam và Luật đường thủy nội địa Việt Nam, từ đó các  các nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam cũng sẽ không được hưởng các giới hạn trách nhiệm này theo pháp luật và thông lệ quốc tế (Hague Visby Rules, MTO). Hậu quả có thể lường trước là các nhà bảo hiểm (Insurers) sẽ tăng bảo hiểm phí cho trách nhiệm dân sự của các các nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam, dẫn đến giá dịch vụ  của Việt Nam sẽ có thể tăng lên đáng kể và trong chừng mực nào đó làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực chất đây không phải là điều kiện kinh doanh mà là “nghiệp vụ kinh doanh” - các nội dung chuyên môn mà doanh nghiệp cần thực hiện – và không ảnh hưởng đến việc cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp như chúng ta đang cần loại bỏ và dễ bị hiểu nhầm.

 

Việc Hiệp hội đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, xem xét đề nghị trên đây là nhằm bảo về quyền lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam và quyền lợi kinh tế của Việt Nam trong qúa trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
  

NHỮNG TIN KHÁC

VLA TRIỂN KHAI HỢP TÁC VỚI CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
VLA tổ chức hội thảo về Hải quan tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: