HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
Nguyen Minh Tri
Câu hỏi : Xin hỏi : Sự khác nhau giữa hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp Hội là gì ?
Câu trả lời : Tại Đ.9 Khoản b, Đièu lệ hoạt động Hiệp hội VLA, Hội viên liên kết là hội viên chưa đủ điều kiện kết nạp chính thức (như các doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước ngoài, các doanh nghiệp ngoài ngành nhưng có nguyện vọng tham gia..) hoặc chưa đáp ứng các điều kiện do BCH quy định (vốn điều lệ dưới 1 tỉ đồng,thành lập và hoạt động dưới 1 năm..). Về quyền lợi, cơ bản hai loại hội viên là như nhau,trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội. (Nguyễn Hùng/Chánh VP HH)
[Trỏ về]
  
:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: