HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
Nguyễn Anh Đức
Câu hỏi : Kính thưa Bản Quản trị. Tôi có tải về Đơn xin gia nhập và thủ tục tại Mục TẢI TÀI LIỆU. Trong hướng dẫn QUY TRÌNH XÉT DUYỆT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỘI VIÊN có quy đinh " Các hồ sơ xin gia nhập đáp ứng các điều kiện tại điều 9 khoản 2 Điều lệ hoạt động hiện hành của Hiệp hội (xem tại trang web www.vla.info,vn ) " NHƯNG tôi tìm mãi trên website www.vla.info.vn KHÔNG có " điều 9 khoản 2 " trên Website. XIN Ban Quản Trị gui cho tôi " điều 9 khoản 2 Điều lệ hoạt động hiện hành của Hiệp hội " vầ cho tôi đường Link để đọc nó. Trân trọng cảm ơn !
Câu trả lời : Vui lòng xem Điều 9 khoản 2 ĐL HĐ cuả VIFFAS dươi đây: 2. Điều kiện trở thành hội viên của Hiệp hội (áp dụng cho hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội ) : a. Có đăng ký hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến các công việc thuộc về lĩnh vực giao nhận kho vận, lô-gi-stic trên lãnh thổ Việt nam theo quy định của pháp luật Việt nam. b. Tán thành Điều lệ Hiệp hội; c. Tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội; d. Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội; e. Được Ban chấp hành Hiệp hội công nhận là hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; f. Các đơn vị tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ Hội viên của Hiệp hội. g. Các hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội; người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn gia nhập Hiệp hội, trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản ngay sau khi thay đổi cho Ban Chấp hành Hiệp hội biết (chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi này).
[Trỏ về]
  
:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: