HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
BẢN TIN LOGISTICS VLA ( Số 23-2015)

BẢN TIN LOGISTICS VLA

Ra 2 tuần/ lần     

SỐ 23 – 2015

 

               CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VII (2015-2020) CỦA VLA  

                                      TPP - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

          Thương mại dịch vụ trong đó có ngành dịch vụ logistics.

          1- Nhận thức tầm quan trọng của thương mại dịch vụ đối với các bên tham gia TPP, 12 nước thành viên chia sẻ quan tâm đến tự do hóa thương mại trong lĩnh vực này. TPP bao gồm các nghĩa vụ chính yếu trong WTO và các hiệp định thương mại khác; đại ngộ quốc gia, đại ngộ tối huệ quốc; mở cửa thị trường trong đó quy định là không một nước thành viên TPP nào được áp đặt hạn chế về số lượng đối với việc cung cấp dịch vụ (như hạn chế số lượng các nhà cung cấp dịch vụ hoặc số lượng các giao dịch) hoặc yêu cầu một hình thức thực thể pháp lý đặc biệt hoặc liên doanh và hiện diện địa phương. Điều đó có nghĩa rằng không một nước nào có thể đòi hỏi một nhà cung cấp dịch vụ từ một nước khác thành lập một văn phòng hoặc công ty con hoặc là cơ quan cư trú ở trong lãnh thổ của mình để được cung cấp một loại dịch vụ. Các bên tham gia TPP chấp nhận những nghĩa vụ này trên “cơ sở danh mục chọn bỏ”, nghĩa là  thị trường của nước mình được mở cửa hoàn toàn cho các nhà cung cấp dịch vụ từ các nước tham gia TPP, trừ khi họ đã có những miễn trừ (các biện pháp không tuân thủ) ở trong hai phụ lục cụ thể nước đó đính kèm Hiệp định: (1) các biện pháp hiện hành theo đó một Bên chấp nhận nghĩa vụ là không đưa ra các biện pháp của mình có hạn chế hơn trong tương lai, và ràng buộc có tự do hóa hơn nữa và (2) các ngành, và các chính sách mà theo đó một nước bảo lưu quyền quyết định một cách đầy đủ trong tương lai.

            2- Các thành viên TPP cũng đồng ý quản lý các biện pháp chung theo cơ chế hợp lý, khách quan và công bằng; và chấp nhận các yêu cầu về minh bạch hóa trong xây dựng các quy trình mới về dịch vụ. Các lợi ích của chương này có thể bị từ chối đối với “các doanh nghiệp bên ngoài TPP” và một nhà cung cấp dịch vụ đươc sở hữu bởi các bên không phải là thành viên TPP và một thành viên TPP nghiêm cấm các giao dịch cụ thể với bên đó. Các thành viên TPP đồng ý cho phép tự do chuyển tiền liên quan tới  cung cấp dịch vụ qua biên giới với các ngoại lệ của Hiệp định TPP nhằm bảo đảm cho các Chính phủ giữ quyền linh hoạt quản lý các dòng vốn không ổn định, bao gồm thông qua biện pháp tự vệ tạm thời không phân biệt đối xử (chẳng hạn như kiểm sóat vốn) nhằm hạn chế việc chuyển tiền cung cấp dịch vụ qua biên giới trong hoàn cảnh khủng hoảng hoặc có nguy cơ khủng hoảng cán cân thanh toán, và các cuộc khủng hoảng kinh tế khác hoặc để đảm bảo sự toàn vẹn và ổn định của hệ thống tài chính. Thêm vào đó, Chương này bao gồm phụ lục dịch vụ chuyên môn nhằm khuyến khích hoạt động hợp tác về công nhận việc cấp giấy phép hoặc các vấn đề chính sách khác và phụ lục về dịch vụ chuyển phat nhanh.

          3-Lợi ích tiếp cận thị trường: Về lý thuyết, Việt Nam sẽ được tiếp cận thị trường dịch vụ của các nước đối tác thuận lợi hơn do ít rào cản hơn. Tuy vậy trên thực tế, dịch vụ của Việt Nam hầu như chưa có đầu tư đáng kể ở nước ngoài do năng lực cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém. Các nước thành viên phát triển hơn sẽ được hưởng lợi khi Việt Nam mở cửa thị trường hơn.

           4- Việc mở cửa thị trường sẽ tạo điều kiện bất lợi cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ của Việt Nam khi các nhà cung cấp dịch vụ thành viên TPP có tiềm lực lớn, có kinh nghiệm lâu năm, có ưu thế về dịch vụ, tham gia thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cạnh tranh sẽ làm cho các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam tự nâng cao năng lực, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, tạo cơ hội để thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ, đặc biệt là các ngành cần vốn và công nghệ quản lý cao,như dịch vụ logistics, qua đó giúp phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam.

 

Nguồn:Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các chính sách pháp luật mới áp dụng trong doanh nghiệp, Giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp cần biết” Nhà Xuất bản Lao động, Tháng 11/2015.

[Trở về]
  

NHỮNG TIN KHÁC

:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: