HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
BẢN TIN LOGISTICS VLA ( Số 22-2015)

THÔNGTIN LOGISTICS VLA

Ra 2 tuần/ lần     

SỐ 22 - 2015

                                     

ĐẠI  LÝ  HẢI  QUAN

          Ngày 27/10/2015, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị về Đại lý Hải quan để thông báo tình hình, thảo luận vê việc thành lập Nhóm tư vấn về Đại lý làm thủ tục hải quan và xây dựng kế hoạch hành động của Nhóm, trong khi chờ đợi việc xem xét thành lập Hiệp hội đại lý Hải quan.

 

            I- Theo Tổng cục Hải quan, đến nay Tổng cục Hải quan đã cấp giấy phép cho 540 đại lý hải quan (ĐLHQ) đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, trong đó từ 15/3/2015 đến nay đã công nhận mới 140 ĐLHQ với 500 nhân viên được cấp chứng chỉ. Đa số ĐLHQ là các doanh nghiệp thực hiện giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên vai trò của ĐHQ chưa thực sự phát huy. Theo HQ TP HCM có khoảng 80% doanh nghiệp XNK sử dụng dịch vụ ĐLHQ nhưng chỉ có 10% ĐLHQ đứng tên trên tờ khai. Hiện tượng ‘cò” làm thủ tục hải quan cho chủ hang tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, dẫn tới nhiều rủi ro.

 

            * Về cơ sở pháp lý: Luật Hải quan 2014 và Thông tư 12/2015/TT-BTC có một số thay đổi cơ bản so với quy định trước đây.

 

a) Thay đổi thẩm quyền công nhận đủ điều kiện hoạt động, tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, nay thuộc Tổng cục HQ thay vì Cục trưởng Cục HQ như trước đây.

b) Đơn giản hóa thủ tục công nhận: Bãi bỏ “Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của ĐLHQ được ký tên trên tờ khai HQ” trong hồ sơ đề nghị công nhận. Thủ tục công nhận hoạt động ĐLHQ được thực hiện đồng thời với thủ tục cấp mã số nhân viên ĐLHQ. Nhân viên ĐLHQ được cấp mã số sẽ được HQ cập nhật vào cơ sở dữ liệu để quản lý và khi thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan HQ, nhân viên ĐLHQ phải xuất trình mã số này.

 

c) Quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng, chấm dứt hoạt động để nâng cao ý thức của ĐLHQ.

 

* Về hoạt động của ĐLHQ, được thay mặt chủ hàng thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc liên quan đến thủ tục HQ theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với chủ hàng, với sự bổ sung một số hoạt động như:

 

- Vận chuyển, làm thủ tục HQ đưa vào, đưa ra khu vực giám sát HQ đối với hàng hóa XNK.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục HQ và quản lý thuế cho chủ hàng.

- Thực hiện thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, xét hoàn thuế, giảm thuế, xét giảm thuế, không thu thuế đối với hàng hóa XNK.

-Thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan HQ.    

 

* Một số quy định khác: Quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của ĐLHQ, chủ hàng, cơ quan HQ và nhân viên HQ. Không yêu cầu người khai HQ phải nộp hợp đồng ĐLHQ. Xây dựng cơ chế ưu tiên về thủ tục HQ cho doanh nghiệp là ĐLHQ nếu đáp ứng một số điều kiện.  

 

            II- Thành lập Nhóm tư vấn ĐLHQ: Thúc đẩy thành lập Hiệp hội đại lý Hải quan. Trong khi chờ đợi sự ra đời này, sẽ thành lập Nhóm tư vấn đại lý làm thủ tục Hải quan.

            Thành phần của Nhóm này, gồm Cục giám sát quản lý về Hải Quan (hiện nay cấp phép ĐLHQ), Đại diện của HQ địa phương, đại diện của các doanh nghiệp làm ĐLHQ lớn, đại diện VLA (hiện nay VLA có Ban ĐLHQ). Đây là đầu mối trao đổi thông tin, cập nhất chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động giao nhận, thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, trao đổi và giúp giải quyết các kiến nghị vướng mắc trong quá trình làm ĐLHQ…

            Tại hội nghị, chuyên gia WCO có nêu vấn đề Hợp đồng mẫu đại lý làm thủ tục Hải quan. Sắp tới, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng hợp đồng mẫu thống nhất và gửi các doanh nghiệp và chuyên gia góp ý kiến trước khi đưa ra Hợp đồng mẫu ĐLHQ của Việt Nam.

 

Nguồn: Tài liệu và kết quả Hội nghị Hải quan tại Tổng cục Hải quan ngày 27/10/2015.

[Trở về]
  

NHỮNG TIN KHÁC

:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: