HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM
    
   TRANG CHỦ HỘI VIÊN TƯ VẤN(FAQS) VB PHÁP LUẬT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN TIN TỨC LIÊN HỆ TẠP CHÍ HỘI     
BẢN TIN LOGISTICS VLA ( Số 20-2015)

BẢN TIN LOGISTICS VLA

Ra 2 tuần/ lần     

SỐ 20 – 2015

 

                                      

                                      QUYỀN ĐƯỢC THÙ LAO CỦA NGƯỜI CUNG CẤP                                                                                   DỊCH VỤ LOGISTICS

 

            Trong thời gian qua, VLA có nhận được một số câu hỏi về việc thù lao của người cung cấp dịch vụ logistics. Xin giới thiệu một quyết định của Hội đồng trọng tài liên quan đế sự việc này.

 

           

            Tình tiết sự kiện: Công ty M (Nguyên đơn) và Công ty L (Bị đơn) xác lập Hợp đồng dịch vụ giao nhận và vận chuyển hang hóa, theo đó Bị đơn thuê dịch vụ vận chuyển của Nguyên đơn để vận chuyển hàng đến các cảng trên thế giới. Nguyên đơn đã thực hiện các yêu cầu vận chuyển của Bị đơn nhưng Bị đơn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Cuối cùng, Hội đồng Trọng tài buộc Bị đơn thanh toán cho Nguyên đơn.

 

            Bài học kinh nghiệm: Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao (Điều 233 Luật Thương mại, 2005).

 

            Trong vụ việc trên, Nguyên đơn đã thực hiện các công việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa của Bị đơn nhưng Bị đơn chưa thanh toán. Theo Hội đồng Trọng tài, “thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được hưởng thù lao dịch vụ và chi phí hợp lý khác. Như vậy, do Nguyên đơn đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng nên Nguyên đơn được quyền hưởng phí dịch vụ như đã thỏa thuận tại Điều 5 của Hợp đồng” và “khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán”.

 

            Như vậy, theo Hội đồng Trọng tài, đây là quan hệ phát sinh từ dịch vụ logistics và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ được hưởng thù lao dịch vụ. Hướng giải quyết như vậy là phù hợp với điểm a, khoản 1, Điều 235 Luật Thương mại, 2005, theo đó “trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền và nghĩa vụ sau đây: Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác”.

 

            Ở đây, quyền được hưởng thù lao của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics đồng nghĩa với nghĩa vụ trả thù lao của bên thuê dịch vụ. Đó là điểm doanh nghiệp thuê dịch vụ logistics cần biết và phải thực hiện đúng thời hạn, nếu không, như Hội đồng Trọng tài đã quyết định, Bị đơn phải thanh toán “tiền lãi phát sinh đối với nợ gốc do chậm thanh toán” và “phải chịu toàn bộ phí trọng tài’ cho Nguyên đơn.

 

        Nguồn:   Giải quyết tranh chấp Hợp đồng-Những điều doanh nhân cấn biết

                       Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

[Trở về]
  

NHỮNG TIN KHÁC

:-:Copyright @ 2013 By Vietnam Logistics Business Association  - Design by Phatlocthinh.,LTD :-: